TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı : TADALMARKET.COM (ŞENTÜRK DENİZ MLZ.VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adresi : E. Çelebi Mh. Fersah sk. No.31 Tuzla-İST.

Telefon : 0216 4470449

Faks : 0216 4470780

E Mail :  

1.2. ALICI 

Adı Soyadı / Ünvanı : Müşteri

Adresi : Sistemde kayıtlı adrestir.

Telefon : Sistemde kayıtlı numaradır.

Faks : Sistemde kayıtlı fakstır.2- KONU

tadalmarket.com ‘un internet sitesi (http://www.tadalmarket.com)'de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. 3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir; Detaylarda belirtilmiştir.4- CAYMA HAKKI

“TADALMARKET( tadalmarket.com) ”, "Müşteri"nin, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. 

7 (yedi) gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir. Cayma hakkı kullanılması nedeni ile iade edilen ürüne ilişkin kargo/nakliyat bedeli TADAL MARKET(tadalmarket.com) " tarafından ödenecektir.5- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

"Müşteri" nin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, tek kullanımlık ürünler söz konusu olduğunda cayma hakkı kullanılamaz.6- GENEL HÜKÜMLER

6.1. "Müşteri", http://www.tadalmarket.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

6.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

6.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese ilişkin " TADAL MARKET ( tadalmarket.com) "ın internet sitesinde açıklanan süre içinde ancak yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

6.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden " TADAL MARKET ( tadalmarket.com) " sorumlu tutulamaz.

6.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

6.6. " TADALMARKET ( tadalmarket.com) " sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.7. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde "Müşteri"nin, ürün tesliminden sonra, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep etmesi nedeni ile ödeme tutarı " TADAL MARKET ( tadalmarket.com)"a ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından iletilmez ise, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla "Müşteri"nin 3 (üç) gün içinde ürünü " TADALMARKET( tadalmarket.com) "a nakliye gideri "Müşteri"ye ait olmak üzere göndermesi gerekmektedir.

6.8. " TADALMARKET ( tadalmarket.com) ", hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde "TADALMARKET( tadalmarket.com)"ın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. " TADAL MARKET ( tadalmarket.com) ", bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

6.9. "Müşteri", " TADALMARKET ( tadalmarket.com) "ın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.

6.10. Ürünün reddedilmesi yenilik vasfını kaybetmemesi anlamına gelir. İade işlemlerinde Vergi mevzuatı uygulanacaktır.

6.11. " TADALMARKET ( Tadalmarket.com) " internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

6.12. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.7- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme "Müşteri" tarafından gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra okunmuş içeriği tüm bilgiler ve koşullar kabul edilmiştir.8- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde iSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.